Tạo cho mình thói quen sinh hoạt 1 cách có khoa học