Phương pháp dạy trẻ tự lập từ nhỏ từ những bậc cha mẹ thời nay