Ngành tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)