Tìm hiểu kế hoạch chăm sóc trẻ béo phì hợp lý, khoa học