phương pháp tối ưu hóa chi tiêu gia đình bất hủ theo thời gian